Hierbij het concept puntenprogramma.
U kunt meepraten. Ons e-mailadres: info@ridderkerksbelang.nl. Hoewel er niet gegarandeerd kan worden dat uw input verwerkt wordt zal daar wel zoveel mogelijk aan worden gedaan.

Onze punten:
1. Zelf burgemeester kiezen
Ridderkerks Belang wil dat wij zelf onze burgemeester kunnen kiezen.

2. Ridderkerk moet Ridderkerk blijven, geen BAR-organisatie
BAR staat voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De ambtenaren van deze gemeenten werken in deze organisatie voor 3 gemeenten tegelijk, waarbij de BAR-organisatie hun werkgever is. (Snapt u het nog?) Ridderkerk heeft dus geen eigen ambtenaren meer.
Aan diezelfde BAR-organisatie is ook ons afvalbedrijf overgedaan.
De ambtenaren die buiten het werk doen dragen geen Ridderkerks logo meer op hun kleding.
De gevestigde politiek zegt dat de gemeente Ridderkerk echt niet opgeheven gaat worden. Wij geloven de politieke elite niet. Ridderkerk moet Ridderkerk blijven.
Natuurlijk kan er altijd gekeken worden of er met andere gemeenten kan worden samengewerkt. Bijvoorbeeld het samen inkopen en hierbij extra korting bedingen.

3. Referendum
Omdat Ridderkerks Belang Ridderkerk weer terug wil geven aan de Ridderkerkers willen wij dat er een bindend referendum wordt ingevoerd. Wij betalen allemaal belasting, waarom mogen wij dan niet allemaal meebeslissen? In Zwitserland kan dit al jaren, waarom niet ook in Nederland?

4. Stop industrieterrein Nieuw Reijerwaard
Het is al lang duidelijk dat het industrieterrein Nieuw Reijerwaard, dat nu wordt aangelegd, ons handenvol met geld gaat kosten. Stop met deze geldverspilling.
Er is een grote kans dat het terrein wel geld oplevert als er huizen worden gebouwd. Laten wij onderzoeken of dit een goed plan is.

5. Geen hoofddoekjes achter de balie
Bij alle overheden (dus ook ons gemeentehuis) moeten uitingen van religie en andere overtuigingen zowel op personen als op gebouwen niet zichtbaar zijn. Dit geldt voor alle religies en overtuigingen.
De overheid vertegenwoordigt het algemeen belang en is geen werkplek of uitlaatklep voor deelbelangen en aparte doelgroepen. Elke voor burgers zichtbare uiting die behoort tot een geloof, cultuur of deelbelang wordt geweerd uit de overheid. Als burgers te maken krijgen met de overheid, mogen ze er vanuit gaan dat ze worden behandeld op basis van neutraliteit. Ze mogen niet het idee krijgen dat ze worden behandeld op basis van de normen en waarden van een onderscheidende groep mensen met een andere culturele, religieuze of ideologische achtergrond. Als je voor de overheid wilt werken accepteer je dat je het algemeen belang uitstraalt.

6. Hondentoiletten
In vele gemeenten is met borden aangegeven waar de hondenpoep niet hoeft te worden opgeruimd. Wij willen dit ook in Ridderkerk. Telkens kleinere stukken op loopafstand te bereiken. Hierbij moeten ook stukken blijven waar het opruimen wel verplicht blijft. Zodat een ieder die bijvoorbeeld langs de sloot wil vissen dit ook zonder overlast kan doen.

7. Geen tram
Als de tramrails is geblokkeerd, bijvoorbeeld omdat er een boom op ligt, dan liggen al snel alle trams stil. Een bus kan omrijden. Dus extra bussen in plaats van een tram.

8. Geen hoge windmolens
Het is niet goed te voorspellen hoeveel het waait en wanneer. Verder zit er weinig energie in 1 liter wind. Ridderkerks Belang vindt het beter om energie uit stromend water te halen. Het is veel beter te voorspellen hoeveel water per minuut zich zal geen verplaatsen. Verder verplaatst water zich veel regelmatiger dan wind. Dus moet er beter gekeken worden naar de mogelijkheden om hier elektriciteit uit te halen. Door de snelle technologische ontwikkelingen wordt er steeds meer mogelijk met energie uit daglicht, aardwarmte en noem maar op. Ook daar moet goed naar gekeken worden.
Als iemand prive een windmolen wil neerzetten die anderen niet hindert, bijvoorbeeld op het dak van het huis, dan zijn wij hier niet tegen.

9. Vrije plakplaatsen
Er moeten borden komen waarop iedereen niet commercieel posters kan plakken. Uiteraard moeten hierbij naast de wettelijke regels, ook de normale fatsoensregels worden nageleefd.
Vele gemeenten hebben deze borden al, Ridderkerks Belang wil dit ook in ons Ridderkerk.
Op een deel van dergelijke borden moet ruimte worden gereserveerd voor mededelingen van de gemeente en organisaties die daar speciale toestemming voor hebben, zoals bij voorbeeld de buurtpreventie.

10. Ridderkerk moet meer zelf kunnen bepalen wie hier komt wonen
In Rotterdam heeft de gemeenteraad weten te bereiken dat men in Den Haag een wet heeft aangenomen waardoor gemeenten meer te zeggen hebben wie in een bepaalde wijk komt te wonen. Deze wet staat bekend als de Rotterdamwet.
Ridderkerk moet, eventueel samen met andere gemeenten, zorgen dat er meer van zulke wetten in Den Haag worden gemaakt.


11. Ridderkerks Coalitieakkoord eerst voorleggen aan Ridderkerkers
Iedereen die zijn stem uitbrengt doet dit op een partij die van alles belooft. Een paar van die partijen komen in de regering (coalitie). Deze partijen maken een plan voor de komende vier jaar (coalitieakkoord).
Maar kan de meerderheid van de Ridderkerkers met dit coalitieakkoord leven?
Ridderkerks Belang vind dat iedere Ridderkerker die mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, voor of tegen het coalitieakkoord moet kunnen stemmen.
Zolang Ridderkerk geen referendum mag houden, kan dit wel via een opiniepeiling.
Ridderkerks Belang wil dat Ridderkerk iedere Ridderkerker die bij de gemeenteraadsverkiezingen mag stemmen een brief stuurt met daarin de datum waarop men op een ‘opiniepeilingbureau’ met een bepaald adres kan komen. Zodra de Ridderkerker op het ‘opiniepeilingbureau’ die brief inlevert, krijgt men een stembriefje waarop aangekruist kan worden voor of tegen het coalitieakkoord te zijn. Dit stembriefje kan daar in de stembus gedaan worden.
Elk ‘opiniepeilingbureau’ moet op dezelfde datum open zijn, ook in de avond.
Hierna natuurlijk de stemmen tellen en de uitslag bekend maken.
(Wij willen dat dit geheel zoveel mogelijk op de gemeenteraadsverkiezingen lijkt. Dus die brief die ingeleverd moet worden mag natuurlijk niet zomaar na te maken zijn. Een watermerk in het papier, een stempel en bijvoorbeeld gaatjes in het papier kunnen hierbij helpen.)
 

 

12. Gratis openbaarvervoer voor elke Ridderkerkse 65+-er.
Een Ridderkerker die een eigen pensioen heeft opgebouwd, of nu nog werkt, en daardoor boven 110% van de bijstandsnorm uitkomt, moet voor straf het openbaar vervoer zelf moet betalen.
Ridderkerks Belang het oneerlijk.
Het is duidelijk geworden dat het ongeveer 350.000 euro extra zou kosten om elke Ridderkerkse 65+-er gratis met het openbaar vervoer mee te laten gaan. Voor een gemeente is dit weinig geld als je naar de totale begroting kijkt, waarbij er ook nog wordt geroepen dat er geld wordt overgehouden. En daarvoor wordt de oneerlijkheid weggewerkt, en kan dus elke Ridderkerkse 65+-er gratis met het OV mee.
Ridderkerks Belang is duidelijk: gratis openbaar vervoer voor elke Ridderkerkse 65+-er.
 

 
 
  Site Map