NIEUWS
(Meer berichten, ook recente, op: http://www.facebook.com/RidderkerksBelang/)

20 februari 2018:

Hieronder het vervolg van de kwestie korten op gemeentelijke bijstandsuitkering bij
onvoldoende Nederlands spreken. Zie: http://wetten.overheid.nl/
BWBR0015703/2018-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel18b

[
Onze reactie van 20 februari 2018.]

Geachte heer Dokter / <naam ambtenaar>,
Omdat de tekst tussen aanhalingstekens staat, ga ik er vanuit dat u meneer
<naam ambtenaar> een tekst opgesteld door wethouder Dokter doormailt.
In uw tekst staat dat het beleid dat op papier staat automatisch is datgene
dat in de praktijk gebeurt. Was het maar zo simpel. Iedereen weet dat datgene
dat op papier staat lang niet altijd in de praktijk gebeurt.

Nu staat ineens in de tekst dat cliënten wordt gevraagd naar bewijsstukken van hun taalniveau.
Dat is een begin van een antwoord. Maar dan is er nog steeds de vraag of cliënten die de
Nederlandse taal niet voldoende beheersen op hun uitkering worden gekort.
Zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/
wat-is-de-taaleis-in-de-bijstand

Dus: worden cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen op hun uitkering
(welke door de Ridderkerkse belasting betaler wordt betaald) gekort?

Met vriendelijke groet,
Namens Ridderkerks Belang,
Marcel Vink

[De reactie welke wij op 19 februari van de gemeente ontvingen.]
"Geachte heer Vink,

In uw reactie schrijft u dat uw vragen niet zijn beantwoord, omdat het gaat om de dagelijkse praktijk
en niet om het uitvoeringsbeleid. Daar ben ik het niet mee eens. Het uitvoeringsbeleid is immers een
vertaling van de landelijke wetgeving naar de lokale situatie, en geeft daarmee antwoord op uw vraag
of de gemeente zich houdt aan het landelijke beleid. Bovendien is het uitvoeringsbeleid richtinggevend
voor de dienstverlening. Zo wordt bij nieuwe klanten gevraagd naar bewijsstukken van hun taalniveau,
en worden verplichtingen besproken met betrekking tot de beheersing van de Nederlandse taal.
De beheersing van de Nederlandse taal heeft ook aandacht bij de bepaling van re-integratieverplichtingen.
Op die wijze voert de gemeente Ridderkerk het landelijk beleid uit. "

Met vriendelijke groet,
<naam ambtenaar>

15 februari 2018:
(Behalve de ontvangstbevestiging hebben wij nog geen enkele reactie ontvangen sinds 9 februari.)

Wethouder Dokter draait om onze vragen heen.

Hieronder kunt u zelf zien hoe wethouder Dokter met onze vragen omgaat. (Oordeelt u zelf.)

[Onze reactie van 9 februari 2018]
Geachte heer Dokter,

Dank voor uw reactie.
Deze reactie geeft geen antwoord op de vragen. Want het feit dat er een uitvoeringsbeleid is
waarin regels zijn opgenomen zegt niets over wat er in de praktijk wel of niet wordt gedaan.
En het gaat natuurlijk om de dagelijkse praktijk.
 
Vriendelijk verzoek ik u onderstaande vragen alsnog te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Namens Ridderkerks Belang,
Marcel Vink

 

[Het antwoord van wethouder Dokter op 7 februari 2018]
Geachte heer Vink,

Wij zijn op een andere wijze, dan via Elsevier, geïnformeerd over de actualiteit rondom de Wet taaleis.
Het college heeft in het
gemeentelijke uitvoeringsbeleid regels opgenomen voor een
doelmatige uitvoering van deze.
Hoogachtend,
Dhr. H. Dokter
Wethouder

 

[Onze vragen via het contactformulier van de website van de gemeente gesteld op 30 januari 2018]

 

Geachte heer, mevrouw,
De meeste gemeenten voeren niet het landelijk beleid uit dat iemand die een bijstandsuitkering ontvangt
moet worden gekort op die uitkering als hij/zij onvoldoende Nederlands spreekt.
Onze vragen:
(1). Heeft u kennis genomen van

http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/01/gemeenten-hebben-lak-aan-taaleis-bijstand-580527/
(2) Houdt Ridderkerk zich wel of niet aan het landelijk beleid.
Graag concreet onderbouwen.
(3) Als Ridderkerk zich niet aan dit
beleid houdt, is de gemeente dan van plan alsnog te gaan
gehoorzamen? Zo JA hoe en wanneer. Zo NEE waarom niet?
Met vriendelijke groet,
namens Ridderkerks Belang
Marcel Vink
 


30 januari 2018:
Wij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente.
http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/01/
gemeenten-hebben-lak-aan-taaleis-bijstand-580527/25 januari 2018:
900px-Flag_of_the_Netherlands.svgGemeenteraad vindt Nederlandse vlag niets waard.
Op 23 november heeft een aantal Zwarte Pieten namens onze partij een
Nederlandse vlag aangeboden met het verzoek deze in de gemeenteraadszaal op te hangen.
Op 11 januari heeft onze partij ingesproken,
hopend dat dit de gemeenteraadsleden genoeg moed zal geven om
trots achter onze vlag te gaan staan, en hem dus in de gemeenteraadszaal neer te zetten.

Vanavond is er over beslist. ZE DOEN ER ALLEMAAL NIETS MEE.
Kennelijk vindt de gehele gemeenteraad onze Nederlandse vlag niet de moeite waard.25 januari 2018:
Onze ingezonden brief is geplaatst in de best gelezen krant van Ridderkerk.
Als u de hele krant wil lezen (brief staat op blz. 24):

http://www.jambooty.be/nl/document/2014822

Foto2194Foto2195
Foto219720 januari 2018:
Ridderkerks Belang was er ook bij, en is altijd bereid organisaties zoals de PVV te helpen.
http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2F
www.facebook.com%2Fgeertwilders%2Fvideos%2F467939843604288%2F&show_
text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden"
scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>18 januari 2018:

Foto2175Foto2176Foto2177Binnenkort volgt onze reactie op deze brief.
Maar wij willen nu alvast laten weten dat het
absoluut niet om een meisje gaat,
maar om een ruimschoots volwassen vrouw.
Ridderkerks Belang doet er alles aan om
geen kinderen in een dergelijke discussie
te betrekken.15 januari 2018:
Foto2168Foto2170Wij zijn al dik meer dan een jaar bezig om er voor de zorgen dat er
parkeerplaatsen bij komen bij de kerk (De Kern)
aan de Stadhouderslaan in Slikkerveer.

Nu zien wij dat er rood-witte paaltjes zijn neergezet.
Gaat er dan nu eindelijk iets gebeuren?
Wij blijven er natuurlijk bovenop zitten.
(Er staat een update op facebook.)
11 januari 2018:
Vanavond heeft onze vertegenwoordiger Marcel Vink ingesproken bij de gemeenteraadscommissie Samen Leven.
U kunt het terug luisteren door te klikken op het onderstaande. (Het begint om 13:40 tot 17:15 minuten.)

Hieronder staat de inspreek tekst uitgeschreven.
http://ridderkerk.raadsinformatie.nl/vergadering/471447/Commissie%20Samen%20leven%2011-01-2018


Mijn naam is Marcel Vink, ik vertegenwoordig RidderkerksBelang.
Ik sta hier dus als namens RidderkerksBelang.
Op 23 november heeft een aantal Zwarte Pieten namens onze partij een Nederlandse vlag aangeboden,
met het verzoek deze op te hangen in het hart van de democratie van onze mooie Nederlandse gemeente Ridderkerk.
Nu vindt Links Nederland de Zwarte Pieten te zwart. En daarmee richten zij zich tegen een Nederlands kinderfeest,
als onderdeel van de Nederlandse cultuur.
Wat natuurlijk ook Nederlands is, is onze vlag. RidderkerksBelang vindt dat deze hoort te hangen
in hart van de democratie van onze mooie Nederlandse gemeente Ridderkerk.
Omdat RidderkerksBelang twijfelt of de gemeenteraadsleden die er nu zitten moedig genoeg zullen zijn
om te besluiten dit Nederlandse symbool in de raadszaal toe te laten,
herinneren wij u er aan dat u door ons (de belastingbetaler) wordt betaald om de Nederlandse belangen te dienen.
RidderkerksBelang roept u op: dien het Nederlandse Belang, en zet onze Nederlandse vlag in onze gemeenteraadszaal.
Ik dank u voor uw aandacht.


11 januari 2018:
Foto2164_(2)Vandaag (donderdag 11 januari 2018)
in de best gelezen huis aan huis krant van Ridderkerk.

Als u de hele krant wil lezen (het stukje staat op blz. 27):
http://www.jambooty.be/nl/document/201289510 januari 2018:
Foto2162Als je via internet een vraag aan de gemeente wil stellen
kan dat alleen via een contactformulier, dat een hele klus is om in te vullen.
(Veel lastiger dan het sturen van een e-mail.)

Er staat geen e-mailadres op de website.
Ridderkerks Belang vindt dat dit zo niet kan.
Wij hebben dit bij de gemeente duidelijk gemaakt.

http://www.trouw.nl/democratie/
kwart-gemeenten-is-niet-meer-te-mailen~aa3a6f1c/


 

UPDATE: donderdag 18 januari hebben wij de volgende reactie van de gemeente ontvangen:
[begin kopie] "De gemeente Ridderkerk heeft kennis genomen van het artikel in Trouw over het onderzoek
over de bereikbaarheid van gemeenten per email.

Voor het contactformulier is in eerste instantie gekozen vanwege de dagelijkse grote aantallen
spammailberichten die anders (bij vermelding van een algemeen mailadres op de website)
bij de gemeente zou binnenkomen.
Daarnaast biedt het systeem van een contactformulier betere mogelijkheden
om de afdoening van gestelde vragen te bewaken.
Er zijn geen plannen om het algemeen mailadres (weer) te vermelden op de website van de gemeente,
om de hierboven genoemde redenen."[einde kopie].29 december 2017:
WIJ BLIJVEN ACTIEF, MAAR DOEN NIET MEE MET DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2018.

Zoals bekend kunnen politieke partijen moeilijk aan genoeg goede mensen komen,
welke op de kieslijst willen gaan staan. Dat probleem is nog groter voor een partij in de hoek van Islamcritici.

Op zich hadden wij genoeg mensen. Maar te weinig uit Ridderkerk. 
Wij begrijpen dit. Want Islamcritici moeten helaas rekening houden met wat wordt genoemd maatschappelijke druk.
Gelukkig staan in steeds meer gemeenten mensen op, die genoeg moed hebben verzameld.

* Hierdoor kan en zal onze partij wel mee gaan doen aan de komende waterschapverkiezingen,
waarbij het de bedoeling is dat ook dan Marcel Vink de lijst zal trekken.

Hiervoor hebben wij een nieuwe naam voor een website en Facebook-pagina laten registreren.
Zodra deze met een goede inhoud "in de lucht zijn" zullen wij deze bekend maken.

Wij blijven dus actief. Ook in Ridderkerk.
Wij zijn er van overtuigd dat wij bij de eerst komende volgende gemeenteraadsverkiezingen wel genoeg
Ridderkerkers op de lijst kunnen zetten.
Want ook Ridderkerkers verzamelen steeds meer moed om op een goede manier hun mond open te trekken.
(Misschien zijn deze gemeenteraadsverkiezingen zelf eerder dan 2022,
als er een gemeentelijke herindeling wordt doorgedrukt.)


27 december 2017:
Wij
steunen dit door dit zoveel mogelijk bekend te maken.
Zover wij weten duurt deze inzamelingsactie drie maanden.
(Voor alle duidelijkheid: deze mensen en organisaties zijn op geen enkele manier verbonden met onze partij.)
http://www.decombinatieridderkerk.nl/nieuws/algemeen/36530/statiegeldactie-bij-coop-voor-ouderen?redir19 december 2017:

Foto2046Foto2047(Zie ons bericht van 9 november.)
Vanmiddag heeft onze lijsttrekker
enige tientallen stuks kinderspeelgoed
overhandigd aan het
Leger des Heils Ridderkerk.
Zie foto's voor de voorbeelden.18 december 2017:
Wij hebben het onderstaande gemaild naar De Combinatie met het verzoek het in de krant te plaatsen.

Tegenspraak
Onze lijsttrekker zat tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 14 december op de publieke tribune.
Toen het over het afval ging werd een amendement (voorstel verandering wet of ander officieel stuk) besproken.
Het overgrote deel van de gemeenteraad heeft er voor gezorgd dat het op bestelling ophalen van afval
E 0 (=gratis) gaat kosten. Maar dat tegelijkertijd de mogelijkheid om gratis tuinafval en grofvuil te laten ophalen
komt te vervallen. Dus: dit amendement spreek zichzelf tegen!
Nu is het natuurlijk zo dat waar mensen werken er fouten worden gemaakt.
Maar als diezelfde gemeenteraadsleden dan in koor net doen of het een schoonheidsfoutje is dat niets voorstelt,
dan is het voor Ridderkerks Belang wel duidelijk. Deze gemeenteraad heeft zelf meer tegenspraak nodig.
Namens Ridderkerk Belang
Martin Dijkhuizen en Marcel Vink


13 december 2017:
(Zie ons bericht van 7 december.)
Hierbij de reactie welke wij van de gemeente Ridderkerk hebben ontvangen.
[begin kopie]"
Geachte heer Vink,
Hierbij de beantwoording van de vragen inzake verordeningen.
1.
Ja, de gemeente weet van deze kwestie.
Het is landelijk in het nieuws geweest en de uitvoerder van het onderzoek heeft de gemeenteraad,
via de griffier, geattendeerd op de uitkomsten van dit onderzoek.
2.
De gemeente Ridderkerk komt niet voor op de lijst.
De gemeente maakt – via de BAR-organisatie – gebruik van de diensten van een professionele partij,
die verordeningen e.d. voor ons publiceert.
Zij doen dat conform de door de Rijkoverheid geformuleerde standaard.
Verordeningen worden daardoor rechtsgeldig bekendgemaakt.
"[einde kopie].


11 december 2017:
Foto2135Foto2136Geen (politieke)woorden, maar daden.
Vanavond heeft onze partij spullen (telkens nieuw in de verpakking)
gegeven aan
http://www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl/.
Wij zeggen niet alleen dat mensen zoveel mogelijk
moeten worden geholpen daar waar ze zijn,
wij proberen er ook zelf wat aan te doen.


(Voor alle duidelijkheid: deze stichting en onze partij zijn op geen enkele manier met elkaar verbonden.)7 december 2017:
Foto2129Op de foto een bericht welke wij aan
de gemeente hebben verzonden.

Wij zullen zien of wij binnen de beloofde
vijf werkdagen een reactie ontvangen
(dit hoeft nog geen inhoudelijke reactie te zijn).5 december 2017:
Wij wensen iedereen een goede Sinterklaas-viering.
Ridderkerks Belang blijft zich inzetten voor het beschermen van dit mooie stukje
Nederlandse cultuur. 


(Zie onderstaand bericht.)
Na het geven van de Nederlandse vlag hebben de gemeente gevraag wat zij er mee gaan doen.
Hierop hebben wij het volgende bericht ontvangen.
[begin kopie]

Elke raadsvergadering behandelt de gemeenteraad een agendapunt Lijst van ingekomen stukken.
Deze lijst bevat een overzicht van de ‘stukken’ die door de gemeenteraad zijn ontvangen.
Bij dat agendapunt neemt de raad een beslissing over de wijze van behandeling van de ingekomen stukken.
Er vindt dan geen inhoudelijke behandeling plaats.
Van hetgeen vóór de raadsvergadering aan de raad, via de raadsvoorzitter, is overhandigd,
wordt op de eerstvolgende Lijst van ingekomen stukken melding gemaakt in de
categorie ‘Voor kennisgeving aannemen’. Dat geldt dus ook voor de overhandigde vlag.
De eerstvolgende Lijst van ingekomen stukken is die voor de raad van 25 januari a.s.
Dit komt omdat de vergaderstukken voor de raadsvergadering van 14 december al verstuurd waren.
[einde kopie]
Ridderkerks Belang blijft er bovenop zitten.


1 december 2017:
Foto2124In De Combinatie Ridderkerk van
vrijdag 30 november.
Als u de hele krant wil lezen
(het artikel staat op blz. 21):

http://www.jambooty.be/nl/document/2008182Foto2125In Het Zuiden Ridderkerk van
donderdag 29 november.
Ridderkerks Belang geeft de
Nederlandse vlag aan onze gemeente.

Als u de hele krant wil lezen
(het artikel staat op blz. 9):

http://hyperlocal.persgroep.nl/data/ZDR/48/html5forpc.html?page=0
25 november 2017:
Hier wordt weer duidelijk dat alle partijen in een onderonsje hebben afgesproken
om niet over onze partij te praten.
Want ze wilden niets inhoudelijks zeggen over het aanbieden van de Nederlandse vlag
door Zwarte Piet/onze lijsttrekker. 
U kunt het horen in programma Prettig Weekend op Radio Ridderkerk,
dat is uitgezonden op zaterdag 25 november.
Terugluisteren: http://www.rtvridderkerk.nl/2014-11-25-17-00-59.html
(Het kleine stukje begint na 2:05 uur.)

23 november 2017:

Aanbieden_Nederlandse_vlag_231117_(231117)Ridderkerks Belang heeft vanavond de
Nederlandse vlag aan de gemeente gegeven.
Wij willen dat hij in de zaal van de gemeenteraad komt te hangen.
(Binnenkort meer beeldmateriaal.)23 november 2017:
Foto2093In Het Zuiden Ridderkerk van donderdag 22 november.
Ridderkerks Belang wil dat Ridderkerk uit de BAR stapt,
en Ridderkerk weer eigen ambtenaren krijgt.
Zie (punt 2): http://www.ridderkerksbelang.nl/2.html
Als u de kant zelf wil lezen:
http://hyperlocal.persgroep.nl/data/ZDR/47/html5forpc.html?page=0
17 november 2017:
17883498_432472247097737_3232323227780832795_nZiet u een verkleurde Zwarte Piet. Laat het ons weten!
Want, Zwarte Piet = Helemaal Zwart en anders niet!


15 november 2017:
Foto2090Actie gemeenteraadsvergadering donderdag 23 november.
Vlak voor 20:00 uur willen 3 Zwarte Pieten
(waaronder onze lijsttrekker Marcel Vink/Zwarte Piet)
een Nederlandse vlag aan de burgemeester aanbieden
met het verzoek om deze in de raadszaal
(het hart van onze Ridderkerkse democratie) op te hangen.
Zodat hij op zijn minst bij elke volgende
raads- en commissievergadering voor iedereen te zien is.

Ook willen wij aan iedere aanwezige een cadeautje aanbieden.
(Zie foto.) Deze muts heeft geen tekst of logo of wat dan ook.
Zoals u kunt zien is deze muts oranje, onze Nederlandse kleur.


15 november 2017:
Wij laten ons niet met een kluitje in het riet sturen!

Hieronder een kopie van de e-mail die wij vandaag van de gemeente Ridderkerk hebben ontvangen.
De vragen hadden wij gesteld naar aanleiding van:
http://www.telegraaf.nl/nieuws/236788/bijna-10-000-statushouders-verdachte


De kopie van de e-mail:

Geachte heer Vink,
Op 30 juni jl. stelde u onderstaande vragen naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.
Excuses voor de late beantwoording.
Tijdens het zomerreces zijn uw vragen zoek geraakt en derhalve langer blijven liggen dan wenselijk.
Nederland werd vandaag opgeschrikt door een bericht in De Telegraaf over
criminaliteit onder statushouders en asielzoekers.
Alleen al in de eerste maanden van het jaar 2016 werden 10.000 statushouders verdacht van een misdrijf.
Deze cijfers laten iets heel anders zien dan de andere berichten dat er nauwelijks incidenten zijn met genoemde groepen.

1. Hoeveel statushouders werden er in de eerste zes maanden van het jaar 2016
verdacht van een misdrijf in de gemeente Ridderkerk?
Allereerst is het goed om het onderscheid te maken tussen de verschillende termen.
De woorden vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder/vergunninghouder worden,
ook in de media, regelmatig door elkaar gebruikt. Maar ze betekenen allemaal wat anders.
- Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
- Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de
   Nederlandse overheid een asielaanvraag indient.
- Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Hij krijgt een asielvergunning.
- Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen, worden statushouders of vergunninghouders genoemd.
In Ridderkerk wonen uitsluitend statushouders/vergunninghouders.
Uit navraag bij de politie blijkt, dat personen bij het begaan van een misdrijf
niet worden geregistreerd onder de noemer statushouder/vergunninghouder.
Het antwoord op uw vraag is derhalve niet te geven.

2. Hoeveel statushouders werden er in de eerste zes maanden van het jaar 2017
verdacht van een misdrijf in de gemeente Ridderkerk?
Personen worden bij het begaan van een misdrijf niet geregistreerd onder de noemer statushouder/vergunninghouder.
Het antwoord op uw vraag is derhalve niet te geven.

3. Kunt u deze cijfers onderbouwen?
Niet van toepassing.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de burgemeester van Ridderkerk

Afdeling Openbare Orde


13 november 2017:
Foto2089Ridderkerks Belang vindt dat onze Nederlandse vlag in de raadszaal
(het hart van onze democratie) moet staan.
Wat vindt u?
U kunt reageren op onze Facebook-pagina:
http://www.facebook.com/RidderkerksBelang/ 
Ook kunt u ons mailen: info@ridderkerksbelang.nl13 november 2017:
Foto2088Ridderkerks Belang wil gratis openbaar vervoer
voor alle Ridderkerkse AOW'ers.
Zie punt 12 van: http://www.ridderkerksbelang.nl/2.html
Wij hebben dit per e-mail aan de ACOR laten weten.
U kunt het artikel ook lezen via (voorpagina):
http://www.jambooty.be/nl/document/2007063


 
9 november 2017:
Foto2076Ridderkerks Belang probeert vooral te DOEN
in plaats van POLITIEK GEBABBEL.
Zie het artikel van vandaag in
de best gelezen huis-aan-huis krant van Ridderkerk
'De Combinatie'.
Als u de tekst op de foto niet kunt lezen,
kunt u ook kijken op: 
http://www.facebook.com/RidderkerksBelang/
U kunt de hele krant lezen via 
(het artikel staat op pagina 5 links boven):
http://www.jambooty.be/nl/document/20070638 november 2017:
Dinsdagavond (7 november) was er een demonstratie van
Vlaams Belang tegen de mega-moskee in Gent (Vlaanderen/België).
Onze lijsttrekker Marcel Vink was er namens Ridderkerks Belang bij.
Hij kreeg van een "Allah Akbar" schreeuwend persoon een gratis ei aangeboden.
Zie broekspijp.

Foto2063763
23244514_365477043905016_7578171446525932389_n23244058_1490545014328146_124339388989356284_n
Foto2073GEZOCHT: Mensen met lef.
Voor Ridderkerk en Nederland, tegen de elite.
U kan gemeenteraadslid worden via ons. 

Ook kan U op heel veel andere manieren helpen,
ook als u liever anoniem blijft. (U hoeft niet in Ridderkerk te wonen.)
U kan bijvoorbeeld onze berichten delen op internet.
Of iets toemailen, bijvoorbeeld een door u zelf getekende cartoon.

U kunt ons mailen (info@ridderkerksbelang.nl),
of een bericht sturen via onze Facebook-pagina.

8 november 2017:
Ridderkerks Belang probeert vooral te doen in plaats van politiek gebabbel.
http://www.decombinatieridderkerk.nl/nieuws/algemeen/35843/leger-des-heils-bouwt-steunpunt-?redir


6 november 2017:
Foto2045En dan roept het college (regering) dat het zo goed gaat
in Ridderkerk.
U kunt het artikel ook lezen via (pagina 3):
http://www.jambooty.be/nl/document/20066354 november 2017:
Foto2042Ridderkerk loopt helemaal achteraan met digitalisering.
Op de foto de vragen die wij aan de gemeente hebben gesteld.

De link: http://www.bnr.nl/
 nieuws/technologie/10332487/
digitalisering-gemeentes-schiet-niet-op
2 november 2017:
Vandaag is er de hele dag een belangrijke gemeenteraadsvergadering.
Wij zullen de hele dag door ons commentaar hierop plaatsen op:
http://www.facebook.com/RidderkerksBelang/2 november 2017:

Foto2038Hierbij de tussenstand van onze enquête
over de Islamitische apartheid in zwembad De Fakkel.
Als u hem nog niet heeft ingevuld,nkunt u dit doen door
te klikken op (stukje naar beneden scrollen):
http://www.ridderkerksbelang.nl/24.html

Foto2039Foto2040


1 november 2017:
(Zie ons bericht van 19 oktober.)
Telkens als wij iets schriftelijk vragen wordt er beloofd dat wij binnen 5 werkdagen iets van een reactie zullen krijgen.
Dit is al een paar keer niet gebeurd. Ook niet na een herinneringsmail.
Ook deze keer weer geen enkele reactie op onze schriftelijke vraag van 19 oktober.
De BAR-organisatie zal dit voor Ridderkerk moeten behandelen, omdat Ridderkerk zelf geen ambtenaren meer heeft.
Ridderkerks Belang is duidelijk: Ridderkerk moet uit de BAR en weer zelf onze eigen ambtenaren hebben.


30 oktober 2017:
Zoals u weet zijn er ONdemocratische drammers onze cultuur aan het aanvallen.
Zo willen ze nu Zwarte Piet weg hebben, of hem laten verkleuren.
Ridderkerks Belang accepteert dit niet en is duidelijk: "Zwarte Piet, moet blijven, helemaal zwart en anders niet".
Als u merkt dat een winkel dreigt te bezwijken onder de druk van die ONdemocratische drammers,
dan verzoeken wij u hen de tekst tekst toe te mailen welke staat op: http://www.ridderkerksbelang.nl/24.html.
(Ga a.u.b. niet in het bijzijn van kinderen discussies aan of iets.)
(Wij danken diegene die de tekst voor ons heeft opgesteld.)26 oktober 2017:
Foto2019Onze ingezonden brief is in
De Combinatie Ridderkerk afgedrukt.
(Rechts op de foto.)
Als u de hele krant wil lezen: 
http://www.jambooty.be/nl/document/200624023 oktober 2017:
(Zie het onderstaande bericht.)

Omdat wij antwoord hebben gehad op onze vragen hebben wij De Combinatie verzocht
de brief die wij eerder hadden gemaild niet te plaatsen, maar te vervangen door het onderstaande.
Hierin is het antwoord dat wij van de gemeente hebben ontvangen verwerkt.

Snoepreisje.
Op de Facebookpagina van de partij Leefbaar Ridderkerk is op 29 september een bericht geplaatst
van een schoolreisje van een behoorlijke groep mensen naar Brussel.
Het gaat hier om raadsleden en burger raadsleden van vele Ridderkerkse politieke partijen.
Maar ook om onze wethouders, burgemeester en wat al niet meer.
Dit wordt een raadsconferentie genoemd.
Hierop hebben wij aan de gemeente Ridderkerk gevraagd wie dit heeft betaald.
Na lange tijd kregen wij antwoord. Wat blijkt?
De kosten voor de Thalys (hoge snelheidstrein) en het verblijf in Brussel heeft de Europese Commissie betaald.
De kosten voor vervoer naar Rotterdam Centraal en van het diner in een lokale horecagelegenheid
zijn betaald door Ridderkerk. Dit betekent dus gewoon dat wij, de belastingbetaler, dit hebben betaald.
Ridderkerks Belang vind dit schandalig!
Dit geld moet worden uitgegeven voor iets dat nodig is, niet voor een snoepreisje.
Ridderkerks Belang is duidelijk: een snoepreisje mag, maar zelf betalen.
Namens Ridderkerks Belang
Martin Dijkhuizen en Marcel Vink


23 oktober 2017:
(Zie ons bericht van 16 oktober.)

Wij hebben het onderstaande naar De Combinatie gemaild met het verzoek dit in de krant af te drukken.

Uit de BAR.
Op 3 oktober stelde onze lijsttrekker een vraag via het contactformulier
op de website van de gemeente Ridderkerk. Deze komt dan bij de BAR-organisatie terecht.
(U weet wel die organisatie die onze ambtenaren heeft overgenomen waardoor alles beter zou worden.)
Direct volgde een automatische e-mail met de belofte dat er binnen 5 werkdagen zou worden gereageerd.
Op 12 oktober was er nog geen reactie.
Zoiets kan een keer gebeuren. Dus een e-mail teruggestuurd wanneer wij een reactie kunnen verwachten. Geen reactie.
Dus later weer gemaild. Daarna nog steeds geen reactie. Dus weer later weer een keer gemaild.
Nog steeds geen enkele reactie.
Tja, dat er een keer iets mis gaat vinden wij niet erg.
Maar dit vinden wij ronduit slecht.
Nu horen wij veel slechter nieuws over de BAR. Voor Ridderkerks Belang is het duidelijk. Ridderkerk moet uit de BAR.
Namens Ridderkerks Belang,
Martin Dijkhuizen en Marcel Vink

* UPDATE: VANDAAG IS ER EEN INHOUDELIJKE REACTIE DOOR ONS ONTVANGEN. LATER MEER HIEROVER.*


20 oktober 2017:
Foto2015Voor alle duidelijkheid.
De winkels mogen wel op 2e kerstdag open zijn.
Zie: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl
/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ridderkerk/CVDR328240/CVDR328240_1.html

Voor de verordening Winkeltijdenwet Ridderkerk kunt klikken op:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl
/cvdr/xhtmloutput/historie/Ridderkerk/325639/325639_1.html
19 oktober 2017:
Foto2008Via de website van de gemeente hebben wij
het volgende naar de gemeente gemaild. (Zie foto.)
Wij zullen zien of wij nu wel
binnen de beloofde 5 werkdagen een reactie krijgen.16 oktober 2017:
Geen antwoord.
Zoals u kunt zien stelde onze lijsttrekker op 3 oktober een vraag.
De gemeente beloofde binnen 5 werkdagen met een reactie te komen (hoeft niet per se inhoudelijk te zijn).
Wij zijn nu 8 werkdagen verder. En ondanks het herhaalde verzoek geen antwoord.
Nu kan zoiets een keer gebeuren. Immers: waar mensen werken worden fouten gemaakt.
* Ridderkerks Belang heeft 2 punten:
(1). Vind men onze vraag te lastig?;
(2). Als u ook geen antwoord krijgt op een vraag na hem herhaald te hebben, dan kunt u dit ons laten weten.
      Gaan wij kijken wat wij er aan kunnen doen.

Foto1977Foto2007


10 oktober 2017:
Afgelopen avond om 20:00 uur was onze lijsttrekker, Marcel Vink, bij de ‘Ontmoeting rond de begroting’.
Georganiseerd door de gemeenteraad.
Er waren aardig wat raadsleden en medewerkers van organisaties. Maar bijzonder weinig, eigenlijk bijna geen, publiek.
* Tja, nog steeds hebben ze niet door dat je naar de mensen toe moet gaan.
In plaats van te proberen ze als vogeltjes naar je toe te lokken.
(Voor alle duidelijkheid: geen van de mensen op de foto's is van onze partij.)

Foto1991Foto1992Foto1995


9 oktober 2017:
Wie deze personen herkent of iets verdachts gezien heeft
wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.
http://ridderkerksdagblad.nl/nieuws/algemeen/inbrekers-bedrijfsbusje-op-video-vastgelegd/6 oktober 2017:
Onze lijsttrekker Marcel Vink zal er op dinsdag 10 oktober om 20:00 uur ook zijn,
al is nog niet duidelijk of hij de hele avond blijft.
Als u hem wil spreken, stuur dan a.u.b. van te voren een bericht via onze Facebook pagina,
of info@ridderkerksbelang.nl
http://ridderkerksdagblad.nl/nieuws/algemeen/meepraten-plannen-gemeente-2018/4 oktober 2017:
Bladkorven.
Elk jaar worden er in de herfst bladkorven neergezet. Als u vindt dat deze op een niet handige plek staan,
of er een wil hebben op een plek waar er nu geen staat, dan kunt u natuurlijk hiermee naar de gemeente.
Als dan de zaak niet goed wordt opgelost kunt u contact met ons opnemen.
Dan gaan wij kijken wat wij kunnen doen.2 oktober 2017:
(Zie onze berichten op Facebook van 26 juli, 1 augustus en 16 augustus.)
Kievitsweg in Slikkerveer.
Veruit de meeste mensen vinden dat er een gekleurde fietsstrook moet komen
tussen de geparkeerde auto's en de paaltjes.

Wij hebben de gemeente gevraagd hier voor te zorgen.
Omdat wij nog niets gehoord hebben zijn wij er weer achter aan gegaan. Wij houden u op de hoogte.

Foto1791Foto1792


Update: Wij zijn hiermee naar de gemeente (BAR-organisatie) gegaan.
Wij hebben de volgende reactie ontvangen.
[begin kopie]
Het is op dit deel helaas niet mogelijk om de versmallingen overrijdbaar te maken voor fietsers.
Bij de versmalling op de foto’s zou het wellicht nog net gaan,
maar bij de andere versmalling bij de oprit naar de garages niet.
We willen de wegindeling zo eenduidig mogelijk houden.
Daarom is er voor gekozen beide versmallingen niet overrijdbaar te maken voor fietsers.
[einde kopie]

* Wil u dat wij het hierbij laten? Of proberen daar toch een fietsstrook te krijgen.


29 september 2017:
Ridderkerks Belang gaat ook zo vaak mogelijk naar commissievergaderingen, van de gemeenteraad.
Zo ook donderdag 28 september.
(Nu zijn er meestal twee van die vergaderingen tegelijk.
Dus het is de normale burger die alles goed wil volgen lastig gemaakt, wat niet zou mogen.)
In die vergaderingen zijn ons verschillende zaken opgevallen. Hierbij het eerste punt.
Ridderkerk is illegaal bezig en probeert dit weg te moffelen. Luister maar vanaf 02:05:25 tot 02:06:10.
http://ridderkerk.raadsinformatie.nl/vergadering/380546/Commissie%20Samen%20leven%2028-09-2017


28 september 2017:
http://www.rtvridderkerk.nl/lokaalnieuws/3638-van-den-bergtunnel-weer-beschadigd.html

Als je vanuit Slikkerveer naar het Centrum gaat rijd je wel onder een horizontale paal met kettingen er onder.
Dus als je auto dan te hoog is weet je dat gelijk, ook als je geen bord hebt gezien.
Als je vanuit het Centrum naar Slikkerveer rijdt staat zo'n paal er niet. Raar.
(Dit hierboven schreven wij op 20 september om 0:17 uur op onze facebook-pagina.)
Gisterenavond (woensdag 27 september) avond reed een van onze mensen langs,
en zag dat de vrachtwagen zich klem reedt op weg naar Slikkerveer....
* Een simpele horizontale paal had dit kunnen voorkomen!
Politiek is vooruit kijken! Een slechte zaak dat dit in Ridderkerk te weinig wordt gedaan!

26 september 2017:
Ridderkerks Belang vindt dat mensen zoveel mogelijk moeten worden geholpen in hun eigen regio.
Daarom steunen wij dit. (Ridderkerkers helpen ook mee.) 

(Voor alle duidelijkheid: het is geen initiatief van Ridderkerks Belang.)
http://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/ridderkerk-2/

20 september 2017:
Ridderkerks Belang pakt het aan.

Foto1962Foto1961Er is aan ons doorgegeven dat het witte bord
op de hoek van het Dillenburgplein/Ruwaardlaan los zit.
Wij hebben dit aan de gemeente laten weten,
en houden dit in de gaten.
Heeft u ook iets?
Meld het ons en wij gaan kijken wat wij er aan kunnen doen.18 september 2017:
De gemeente wil betalen voor een verkiezingsbijeenkomst met kraampjes enzo.
Als de gemeente betaalt dan betalen wij. Dus dan wordt ook u gedwongen mee te betalen. Of u dit nu wil of niet.
Ridderkerks Belang is daar NIET van. Laat de partijen zelf betalen! (Ridderkerks Belang wil geen enkele subsidie!)
DEBAT, OK. OP KOSTEN VAN DE BELASTINGBETALER, NEE!


18 september 2017:
Ridderkerks Belang wil dat vluchtelingen/immigranten zoveel mogelijk teruggaan naar hun eigen land
om dat op te bouwen.
Vandaar dat wij uw aandacht vragen voor: http://www.health-works.org/nl/

12 september 2017:
Ridderkerks Belang roept iedereen op te tekenen.
http://antifaisterroristisch.petities.nl/


8 september 2017:
Onze ingezonden brief staat in De Combinatie van donderdag 7 september.
(De krant heeft hem een beetje veranderd, maar dit vinden wij niet erg.)
Zie (pagina 11 links beneden): http://www.jambooty.be/nl/document/2003457

(Graag ook uw aandacht voor de oproep in de linker hoek beneden.)

7 september 2017:

Vanavond was Ridderkerks Belang bij de vergadering van de commissie Samen Wonen. Er hebben mensen ingesproken.

Zij spraken allemaal over de omgevingsvisie tot het jaar 2035.

Hier werden drie dingen gezegd waar Ridderkerks Belang achter staat.

De heer Bervoets van de Stichting Buurtbelang Drievliet.
Hij stelt onder meer voor om de plek waar nu de school staat
waarvan het de bedoeling was om er statushouders (asielzoekers die mogen blijven) er in te zetten
te gebruiken om hulpbehoevende ouderen die in de wijk wonen maar hun huis uit gaan, te laten wonen.

De heer van de Berg van de Winkeliersvereniging Jorishof. Hij sprak ook namens de Ridderhof en Koningshof.
Hij wil betere wegwijzers naar het WINKELcentrum.

De heer Tomy van de stichting Bescherming Leefomgeving Ridderkerk-Zuidoost.
Hij wil dat nu zo weinig mogelijk wordt beslist, zodat mensen deze omgevingsvisie kunnen laten meetellen
bij het stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. (Deze zijn op 21 maart.)
Ridderkerks Belang staat ook hier achter.
Want in de gemeenteraadsverkiezingen moeten de gewone mensen zoveel mogelijk te zeggen kunnen hebben.
En dat wordt (nog) minder als dingen al voor jaren worden beslist.5 september 2017:
Ook Ridderkerk Islamiseert!

Op 24 juli hebben wij aan de gemeente Ridderkerk gevraagd of
hoofddoekjes en andere symbolen zijn toegestaan bij de brandweer. (Zie ons bericht van 24 juli)

Afgelopen vrijdag kregen wij een reactie binnen. Hij staat hieronder.

1. Is een hoofddoek toegestaan bij de Ridderkerkse Brandweer?

Sinds de regionalisering van de brandweer is de blusgroep Ridderkerk onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
De situatie dat een sollicitante met hoofddoek zich aanmeldde bij het repressieve gedeelte van de brandweer
- waar de blusgroep Ridderkerk onderdeel van uitmaakt - heeft zich binnen de VRR nog niet voorgedaan.
In z'n algemeenheid geldt binnen de VRR dat er ruimte is voor het uitdragen van politieke, religieuze en/of andere uitingen,
mits deze geen afbreuk doen aan een veilige manier van werken
en de uitingen het gebruik van de voorgeschreven veiligheidsuitrusting niet beperken of onmogelijk maken.

Voor kantoorpersoneel en bijv. brandweerpersoneel in de koude fase (dus als geen sprake is van incidentbestrijding)
gelden geen beperkingen, het dragen van een hoofddoek zal dus in voorkomende gevallen toe worden gestaan.
In de repressie zijn er wel beperkingen; zo is het werken met ademlucht bijv. niet mogelijk in combinatie met het dragen van een hoofddoek.

2. Welke politieke, religieuze en andere uitingen zijn er toegestaan bij de Ridderkerkse brandweer, en waarom?
Zie de beantwoording van vraag 1.

3. Welke politieke, religieuze en andere uitingen zijn er niet toegestaan bij de Ridderkerkse brandweer, en waarom?
Zie het antwoord op vraag 1.


4 september 2017:
Wij hebben het onderstaande naar de gemeente Ridderkerk gemaild. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ridderkerks Belang
www.ridderkerksbelang.nl
info@ridderkerksbelang.nl

Betreft: vragen bijstandsafhankelijkheid statushouders

Geachte heer, mevrouw,

Nederland werd opgeschrikt door een bericht in De Telegraaf van 31 augustus jongstleden,
over het feit dat bijzonder veel statushouders een (door de gemeenten zelf betaalde) bijstandsuitkering ontvangen.
(Het gaat dus om ons belastinggeld.)

Meer dan de helft van de mensen in de bijstand heeft een niet-westerse migratieachtergrond.
Terwijl de rest van de beroepsgeschikte bevolking steeds meer aan het werk komt,
zorgen bepaalde groepen niet-westerse allochtonen ervoor dat het totale aantal mensen met een uitkering opnieuw stijgt.
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal krijgen 472.000 Nederlanders een bijstandsuitkering,
239.000 daarvan hebben een niet-westerse afkomst.
Vergeleken met een jaar geleden nam de laatste groep met 16.000 toe, terwijl over het algemeen de werkloosheid daalt.
Het gaat volgens het CBS vooral om asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dus Statushouders.

Tijdens de vergadering van de gezamenlijke commissie Samen Wonen en Samen Leven van 20 juni jongstleden,
heeft Ridderkerks Belang als inspreker al op het probleem gewezen.

Ridderkerks Belang heeft de volgende vragen:
1. Is het in Ridderkerk ook zo dat Statushouders vaker en langer bijstand ontvangen dan andere groepen van onze bevolking?
Graag onderbouwen.;
2. Als bij (1) het antwoord JA luidt, bent u dan net als Ridderkerks Belang van mening dat de gemeente,
zoveel mogelijk samen met anderen gemeenten, zich moet inspannen om te zorgen voor een beleid waarbij
vluchtelingen/migranten in hun eigen regio worden opgevangen?
Graag onderbouwen.

Namens Ridderkerks Belang,
Martin Dijkhuizen (partijvoorzitter);
Marcel Vink (lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018).
1 september 2017:
Parkeerplaatsen.
Zoals u misschien al weet zijn wij nu bijna een jaar bezig om parkeerplaatsen te krijgen bij de kerk (VEG De Kern)
aan de Stadhouderslaan in Slikkerveer. Dit omdat nu mensen vaak hun auto niet kwijt kunnen.
Het is nu dan eindelijk een keer zo ver dat wij kunnen melden dat de gemeente Ridderkerk iets doet.
Er is een tekening gemaakt met acht parkeerplaatsen, plus een plaats waar een busje welke invaliden vervoert kan wachten zonder anderen in de weg te staan.
Ridderkerks Belang blijft er bovenop zitten en houdt u op de hoogte.
* Heeft u ook iets? Laat het ons weten, en wij gaan kijken wat wij er aan kunnen doen.


31 augustus 2017:
De Combinatie Ridderkerk heeft onze brief afgedrukt in de editie van vandaag (donderdag 31 augustus).
U kunt onze brief lezen via deze link (bladzijde 5 rechts beneden):

http://www.jambooty.be/nl/document/2003085

30 augustus 2017:
Eerder hebben wij op onze Facebook-pagina gevraagd wat U er van zou vinden als iets naar Pim Fortuyn zou worden vernoemd.
Wij hebben dit plan verder voor u uitgewerkt.
* Wat zal u er van vinden als dit pad langs ons gemeentehuis, dat nu nog geen naam heeft, het Pim Fortuyn Pad zal gaan heten?
Zie: http://www.google.nl/maps/@51.8712248,4.5988145,3a,37.5y,321.23h,85.63t/data=!3m10!1e1!3m8!1sntvOqk31coIQ7fdsu8AfRQ!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DntvOqk31coIQ7fdsu8AfRQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D342.57132%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i40


26 augustus 2017:
Omdat GenX ook in ons Ridderkerkse drinkwater zit heeft Ridderkerks Belang mee gedaan met de demonstratie tegen het lozen hiervan, welke vandaag in Dordrecht was. 
Ook de Dordrechtse PVV liep mee. Hiermee zijn de contacten uitgebreid.


24 augustus 2017:
Op dinsdag 20 juni heeft onze lijsttrekker Marcel Vink ingesproken
in de gezamenlijke commissie 'Samen wonen' en 'Samen leven'.
U kunt het nalezen op de laatste bladzijde van: 
http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/document.php?m=36&fileid=32014&f=debf284967bd4a756a135052efec5418&attachment=0&c=16822

22 augustus 2017:
U kunt nog reagren op ons plan met de zakken plastic/kunststof.
Het plan staat op (naar beneden scrollen): http://www.ridderkerksbelang.nl/24.html


16 augustus 2017:
Een goed artikel waarin o.a. onze partij wordt genoemd. (Bladzijde 3 bovenaan.)
http://hyperlocal.persgroep.nl/data/ZDR/33/html5forpc.html?page=0


14 augustus 2017:
Ridderkerks Belang heeft een plan. Wat vindt U er van?
U kunt het plan lezen op (naar beneden scrollen): http://www.ridderkerksbelang.nl/24.html

9 augustus 2017:

Wij zijn er achteraan gegaan om er voor te zorgen dat er wel algemene vragen via internet aan de gemeente kunnen worden gesteld.
Als u klikt op http://secure.bar-organisatie.nl/inwoners/proclaimer_47969/simform/form/step/contactformulier-voor-vragen-en-opmerkingen-rk/toelichting-0 en daarna gelijk op "volgende" kunt u een algemene vraag stellen.


4 augustus 2017:
Op onze Facebook-pagina (posting van 30 juni) kunt u zien dat wij vragen over criminaliteit bij staushouders (asielzoekers die mogen blijven) naar de gemeente hebben gestuurd. Omdat wij nog geen enkele reactie hebben ontvangen hebben wij de gemeente per post hier aan herrinnerd. WIJ VINDEN DAT IEDEREEN RECHT HEEFT OP DEZE INFORMATIE.

* HELP ONS OM DE ONDERSTE STEEN BOVEN TE KRIJGEN! U kunt ons mailen op: info@ridderkerksbelang.nl

**************************************** Hier onder de brief**********************************

 

Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
 
Ridderkerks Belang
www.ridderkerksbelang.nl
info@ridderkerksbelang.nl
 
Ridderkerk, 4 augustus 2017
 
Betreft: vragen criminaliteit
 
Geachte heer, mevrouw,
 
Op 30 juni (30-06) dus meer dan een maand geleden zond ik u via uw website het onderstaande toe (cursieve tekst onder aan deze brief). Helaas heb ik nog geen enkele reactie ontvangen.
 
Vriendelijk, doch dringend, verzoek ik u alsnog schriftelijk te reageren.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens Ridderkerks Belang,
Marcel Vink, lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018.
 
Bijlage: kopie bericht zoals naar u verzonden via uw website.
 
(Er staat geen e-mailadres op uw website. Ook geen algemeen contactformulier. Vandaar dat ik gedwongen ben het op deze manier te doen.)
 
Nederland werd vandaag opgeschrikt door een bericht in De telegraaf over criminaliteit onder statushouders en asielzoekers. Alleen al in de eerste maanden van het jaar 2016 werden 10.000 statushouders verdacht van een misdrijf. Deze cijfers laten iets heel anders zien dan de andere berichten dat er er nauwelijks incidenten zijn met genoemde groepen.
Om een goed beeld te krijgen, en omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op deze informatie, willen wij graag antwoord op de volgende vragen.
1. Hoeveel statushouders werden er in de eerste zes maanden van het jaar 2016 verdacht van een misdrijf in de gemeente Ridderkerk?
2. Hoeveel statushouders werden er in de eerste zes maanden van het jaar 2017 verdacht van een misdrijf in de gemeente Ridderkerk?
3. Kunt u deze cijfers onderbouwen?
 
Namens Ridderkerks Belang,
Marcel Vink, lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018.


31 juli 2017:
2017-07-30Veilig drinkwater, daar heeft iedere Ridderkerker recht op. Van D66/Groen Links-er tot SGP-er, PvdA-er en noem maar op. Daarom heeft Ridderkerks Belang haar politieke informatie op onze rijdende reclamezuilen opzij geschoven, in ieder geval tot aan de demonstratie.

De tekst op de linker foto:

WWW.RIDDERKERKSBELANG.NL
OPROEP

Geen troep in ons drinkwater.

Zoals al maanden bekend is zit er GenX in ons Ridderkerkse drinkwater. Het is een 'wezenlijke dreiging', zegt ons drinkwaterbedrijf Oasen.

Ridderkerks Belang wil dat onze bestuurders ophouden met het slappe gekakel. Ridderkerks Belang wil dat Chemoers, dat ILLEGAAL die troep heeft geloosd, hard wordt aangepakt en NU METEEN STOPT MET LOZEN.

Daarom zijn wij bij de demonstratie van zaterdag 26 augustus om 16:00 uur in Dordrecht. Wij roepen U op om ook te komen.

Meer informatie: www.stopgenx.nl (Dit is niet van Ridderkerks Belang, maar wij steunen het wel.)

 

27 juli 2017:
2017-07-27_(2)
De best gelezen huis-aan-huis krant van Ridderkerk 'De Combinatie Ridderkerk' heeft onze ingezonden brief afgedrukt (op pagina 9, rechts onder).
Als u de hele krant wil lezen:
http://www.jambooty.be/nl/document/200134026 juli 2017:
Ridderkerks Belang luistert eerst naar u, voordat wij ergens mee komen.
Hier een voorbeeld van een kwestie (het bericht van 26 juli): http://www.facebook.com/RidderkerksBelang/ 

 

24 juli 2017:
2017-07-24_(3)De Ridderkerkse brandweer onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De burgemeester zit in het algemeen en dagelijks bestuur van deze veiligheidsregio.
Wij hebben de gemeente de volgende vragen gesteld:
1. Is een hoofddoek toegestaan bij de Ridderkerkse Brandweer?
2. Welke politieke, religieuze en andere uitingen zijn er toegestaan bij de Ridderkerkse brandweer, en waarom?
3. Welke politieke, religieuze en andere uitingen zijn er niet toegestaan bij de Ridderkerkse brandweer, en waarom?

De link naar het artikel: http://wnl.tv/2017/07/24/commandant-brandweer-hoofddoek-wel-welkom/24 juli 2017:
Foto1828(Zie het bericht van 29 juli.)
Wij hebben onze vrouwelijke fiets nu twee fietstassen gegeven, met daarop een bericht. (Zie foto.)20 juli 2017:
2017-07-20_(2)Zoals u op 17 december op onze Facebook-pagina heeft kunnen lezen, vinden wij het ONeerlijk om het openbaar vervoer voor de ene Ridderkerkse 65+-ers wel gratis te laten zijn, en voor de andere niet.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 juli is duidelijk geworden dat het ongeveer 350.000 euro extra zou kosten om elke Ridderkerkse 65+-er gratis met het openbaar vervoer mee te laten gaan. Voor een gemeente is dit weinig geld als je naar de totale begroting kijkt, waarbij er ook nog wordt geroepen dat er geld wordt overgehouden. En daarvoor wordt de oneerlijkheid weggewerkt, en kan dus elke Ridderkerkse 65+-er gratis met het OV mee.
Ridderkerks Belang is duidelijk: gratis openbaar vervoer voor elke Ridderkerkse 65+-er!19 juli 2017:
Foto1815Foto1819Zoals op 17 juli beloofd. Hier de foto's van onze tweede rijdende milieuvriendelijke reclamezuil.
De vlerken konden kennelijk niet met hun handen van onze vrouwelijke fiets afblijven. 

Kennelijk wil men heel graag onze informatie hebben. Het lijkt ons een stuk makkelijker om ons gewoon een mailtje te sturen, dan komen wij het wel in de brievenbus stoppen.


18 juli 2017:
Ridderkerks Belang vindt dat u mag weten wat onze gemeente aan subsidie geeft.
* U kunt ons UW MENING laten weten op: info@ridderkerksbelang.nl
http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/document.php?m=36&fileid=26047&f=0ed17e94fe78c92ef09cabc777bc8cea&attachment=0&c=15322


17 juli 2017:
Foto1811Onze campagnefiets heeft in het Centrum (bij de bibliotheek) gestaan. Na een paar dagen was onze informatie er af gehaald.
Wij stoppen met die ene fiets. Wij doen het vanaf nu met 2 (twee) fietsen. (Ha, ha.)
De u bekende staat nu weer ergens anders.
Binnenkort een foto van de tweede fiets.

(Ter aanvulling op de mensen die heel graag onze informatie thuis willen hebben! Geef even een berichtje via Facebook of onze website en we brengen het heel graag langs! Zo kunnen andere ook de info op de fiets lezen! Natuurlijk doen we hierbij gelijk een actie! Wij zullen mensen laten posten en de gene die ongevraagd onze spullen meenemen kenbaar maken via Facebook!
Wie wil er nu eenmaal niet beroemd worden!)


15 juli 2017:
Foto1808Ridderkerks Belang is aan het werk om onze mensen goed voor te bereiden. Vanmiddag een debat training, waarbij met voorbeelden uit de praktijk is geoefend.
Ook dit is mogelijk bij Ridderkerks Belang. Kom er bij, de plaats is nog vrij!
(De persoon op de foto is de trainer, en geen aanhanger van onze partij. Om onze tegenstanders niet wijzer te maken dan ze al zijn, staan onze mensen niet op de foto. )15 juli 2017:
Gescheiden zwemmen. In zwembad De Fakkel zijn mannen op bepaalde tijden niet welkom.
Hoe denkt U daar over?
Hieronder de tussenstand van onze enquête.
U kunt nog stemmen: http://www.ridderkerksbelang.nl/24.html

2017-07-14_(1)2017-07-14_(2)


8 juli 2017:
Zaterdag 8 juli waren de Martin Dijkhuizen (oud-gemeenteraadslid en partijvoorzitter) en Marcel Vink (lijsttrekker) bij Radio Ridderkerk. U kunt de uitzending van 'Prettig Weekend' van 8 juli 2017 van 10:00 uur terug luisteren via deze link (het begint na 18:20 minuten, en eindigt na 30:22 minuten): 
http://www.rtvridderkerk.nl/2014-11-25-17-00-59.html7 juli 2017:
2017-07-07In De Combinatie Ridderkerk van donderdag 6 juli.
Onze lijsttrekker zat in het publiek tijdens de gemeenteraadsvergadering. Het leek er erg op dat wethouder Keuzenkamp de schuld wilde afschuiven op Sport en Welzijn. Terwijl de wethouder er zelf verantwoordelijk voor is, en zelf bij was.
Er is ook gesproken over een Motie van Wantrouwen (om de wethouder weg te sturen). Jammer dat geen enkel raadslid het lef had om hier mee te komen. Als wij in de raad hadden gezeten hadden wij dit wel gedaan.

6 juli 2017:
2017-07-05_(2)Zoals u op de foto van 17 december 2016 kunt zien vinden wij het ONeerlijk om het openbaar vervoer voor de ene Ridderkerkse 65+-ers wel gratis te laten zijn, en voor de andere niet. Nu is duidelijk geworden dat het ongeveer 350.000 euro extra zou kosten om elke Ridderkerkse 65+-er gratis met het openbaar vervoer mee te laten gaan.
Voor een gemeente is dit weinig geld, als je naar de totale begroting kijkt, waarbij er ook nog wordt geroepen dat er geld wordt overgehouden. En daarvoor wordt de oneerlijkheid weggewerkt, en kan dus elke Ridderkerkse 65+-er gratis met het OV mee.
* Geen enkel gemeenteraadslid wil gratis openbaar vervoer voor elke Ridderkerkse 65+-er. Ridderkerks Belang wel.


 


Onze lijsttrekker (Marcel Vink) sprak op 20 juni in voor de commissie voor de gemeenteraad. Hierbij de geluidsopname.
Klik op de Link. Daarna op het tandwiel-icoontje klikken. Als u hierop klikt, verschijnt onder de mediaspeler een balk met extra opties. Klik op de tekst ‘Het mediabestand downloaden’ om het bestand te downloaden. Daarna kunt u het afspelen.
Het geluid begint na iets meer dan 10:53 minuten.
Na 12:37 minuten hoort u onze lijsttrekker Marcel Vink.
http://ridderkerk.raadsinformatie.nl/vergadering/380552/Commissie%20Samen%20leven%2020-06-2017

 


Syrische asielzoekers die door heel wat veilige landen naar Nederland komen, krijgen met voorrang een huis. Meer dan 9 op de 10 zitten na 1 1/2 jaar (en wie weet hoeveel langer) nog steeds in de bijstand. (Bijstandsuitkeringen door de gemeenten, dus ook Ridderkerk, zelf betaald.)
Ons eigen volk kan van de gevestigde politiek het heen en weer krijgen. En als je er wat van zegt dan noemen ze je een racist.
* Ridderkerkers: Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, DAN KAN U DE RECHTER ZIJN!
WIL U GEMEENTERAADSLID WORDEN? STUUR ONS EEN BERICHT: info@ridderkerksbelang.nl
Ook als u iets anders wil, kunnen wij het er over hebben.
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/25/meeste-syrische-asielzoekers-hebben-eigen-woonruimte


 

Domme situatie Sportlaan 5.

De Sportlaan 5 is het vrije huis ingeklemd tussen de Rotterdamseweg (snelweg) en de tunnel tussen Centrum en Slikkerveer.

RidderkerksBelang is door de bewoners dit huis gevraagd om langs te komen. De bewoners hebben voor veel geld het huis gekocht in de hoop rustig in hun tuin te kunnen zitten.

Langzaam aan kwamen steeds meer fietsers (waaronder luidruchtige jongeren) langs. Dat werd uitgelokt door het feit dat dit de kortste route is, als je de fietstunnel in wil.

Jordaan-Berkhoudt;_nieuwe_situatie_vanaf_boven


 


Wat stelt RidderkerksBelang, in overleg met de bewoners van Sportlaan 5, nu voor om hieraan te doen?

De fietsers de tunnel in laten gaan voordat ze de bocht naar links moeten maken.

Foto1472

 

Achter de straat (dus steeds verder terug bij het huis vandaan) staan veel huizen plus een school. De weg op de foto is de kortste route de tunnel in, voor zowel de scholieren als de bewoners van de nieuwe woningen (een wijk met onder meer flats).

 

Foto1488

Ridderkerks Belang wil dat de weg rechts zoveel mogelijk voor de bocht via een opening in de muur omlaag gaat en aansluit op het fietspad (links).

Dit zal betekenen dat de overlast wordt verminderd en de route voor de fietsers korter word.

Als dat niet echt niet kan. Dat dan de fietsers zo dicht mogelijk langs het muurtje gaan. Door daar een duidelijk zichtbaar (rood/roze) fietspad te maken.

Waarbij het voetpad bijvoorbeeld iets hoger is, waardoor je daar met de fiets niet zomaar op kan. Dit voetpad tegen de (tuinen van de) huizen aan.


(Dit stuk is gemaakt in samenwerking met de bewoners.)

Foto1492_(2)Een grote Turkse vlag in Ridderkerk.

Waar ligt je loyaliteit dan?

 


 

 
 
  Site Map